ප්‍රවෘත්ති හා විශේෂාංග

  • Sharebar

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගංවතුරෙන් පීඩාවට පත්වු පාසල් සිසු දරු දැරියන් සඳහා ශ්‍රී දළදා මාලිගාවෙන් අපේ සත්කාරය 13.06.2017

Sinhala

ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට පැමිණෙන විදේශ සංචාරකයින්ට ස්වංක්‍රීය ටිකට්පත් ලබාදීමට වැඩපිලිවෙල

Sinhala

ජර්මනියෙන් ශ්‍රී දළදා මාලිගාව 3D ඩිජිටල් තාක්ෂණයෙන් සංරක්ෂණය කොට නිල වශයෙන් අද දින (23.05.2017) භාර දෙනු ලැබුහ.

Sinhala

පිටු