ප්‍රවෘත්ති හා විශේෂාංග

  • Sharebar

ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යය පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේ දී අද 20.07.2017 සිදුකෙරිණි.

Sinhala

"හරිතපුණ්‍ය භූමි" වැඩසටහනෙන් ප‍ොලිතින් හා ප්ලාස්ටික් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට රුගෙන ඒම තහනම් කෙරේ....

Sinhala

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගංවතුරෙන් පීඩාවට පත්වු පාසල් සිසු දරු දැරියන් සඳහා ශ්‍රී දළදා මාලිගාවෙන් අපේ සත්කාරය 13.06.2017

Sinhala

පිටු