ප්‍රවෘත්ති හා විශේෂාංග

  • Sharebar

ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ තොරතුරු තාක්ෂණ ව්‍යපෘතිය සඳහා ටෙලිකොම් මොබිටෙල් ආ‍යතනයෙන් මුල්‍යාධාර ලබාදීම

Sinhala

ශ්‍රී දළදා මාලිගා පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇති ජාතික ‍‍කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමෙන් පසු නැවත ජනතා අයිතියට

Sinhala

මහවැලි 'සී' කලාපයේ 2017 මහ කන්නයේ අස්වැන්න පළමුව ශ්‍රී දළදා සමිදුන්ට පූජා කිරීමේ අග්‍රහාර පූජෝත්සවය

Sinhala

පිටු