ප්‍රවෘත්ති හා විශේෂාංග

  • Sharebar

ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට පැමිණෙන විදේශ සංචාරකයින්ට ස්වංක්‍රීය ටිකට්පත් ලබාදීමට වැඩපිලිවෙල

Sinhala

ජර්මනියෙන් ශ්‍රී දළදා මාලිගාව 3D ඩිජිටල් තාක්ෂණයෙන් සංරක්ෂණය කොට නිල වශයෙන් අද දින (23.05.2017) භාර දෙනු ලැබුහ.

Sinhala

ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ තොරතුරු තාක්ෂණ ව්‍යපෘතිය සඳහා ටෙලිකොම් මොබිටෙල් ආ‍යතනයෙන් මුල්‍යාධාර ලබාදීම

Sinhala

පිටු