ප්‍රවෘත්ති හා විශේෂාංග

  • Sharebar

153 වැනි අනගාරික ධර්මපාල ගුණානුස්මරණ උළෙල ශ්‍රී දළදා මාලිගා පරිශ්‍රයේදී .

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.faceboo... width="500" height="746" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

Sinhala

පුලතිසි රාජා නිල ව‍ශයෙන් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට භාර දීම අද සිදුකෙරිණි.

පුලතිසි රාජා නිල ව‍ශයෙන් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට භාර දීම අද සිදුකෙරිණි.

 

මීට නොබෝ දිනකට පෙර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට මියන්මාරයෙන් ලබා දුන් හස්ති ‍රාජයා අද දින ජනාධිපතිතුමන් විසින් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට නිල ව‍ශයෙන් භාර දීම සිදුකෙරිණි.

Sinhala

පසුගිය සතියේ පටන් දහස් ගණන් පාසල් දූ දරුවන්ගෙන් දළදා මාලිගා පරිශ්‍රය පිරි ඉතිරී යන්නට විය.

Sinhala

පිටු