ප්‍රවෘත්ති හා විශේෂාංග

  • Sharebar

භූතානයේ ජාතික කවුන්සිලයේ ගරු කථානායක ගරු ටෂි ඩොර්ජි මහතා ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට අද උදෑසන පැමිණි අවස්ථාව 13.07.2018

 

භූතානයේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජිත පිරිසක් සහ භූතානයේ ජාතික කවුන්සිලයේ කථානායක තෂි ඩොර්ජි ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට අද උදෑසන (13) පැමිණි අතර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ දියවඩන නිලමේතුමන් විසින් එතුමා පිලිගත් අතර තෂි ඩොර්ජි මහතා ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ විශේෂ ස්ථාන දැකබලා ගත්හ.

Sinhala

ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ පොසෙන් පෙරහැර මංගල්ලය මීට සුළු මොහොතකට පෙර වීදි සංචාරය කොට ගෙවදින ලදී

Sinhala

සිරි දළදා පා‍ෙස‍ොන් උදානය 2018 සජීව විකාශය ජුනි 27 ප‍ෙ.ව 6:00 සිට

සිරි දළදා පා‍ෙස‍ොන් උදානය 2018 සහ සමගාමි සජීව විකාශය ජුනි 27 ප‍ෙ.ව 6:00 සිට

සජීව විකාශය නැරඔීමට ජුනි 27 ප‍ෙ.ව 6:00 සිට පිවිස‍ෙන්න

http://www.sridaladamaligawa.lk/webtelecast/sdmwebcast.html

Sinhala

ජපානයේ හිටපු අගමැති වරයෙක් වන යෝකියෝ හතොයාමා මහතා (Yukio Hatoyama) ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට පැමිණේ.

Sinhala

2018 වර්ෂයේ ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ තාක්ෂණික ව්‍යාපෘතීන් සඳහා මොබිටෙල් ටෙලිකොම් බැතිබර දායකත්වය දැක්වීම අද ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේදී. 06.06.2018

Sinhala

පිටු