ප්‍රවෘත්ති හා විශේෂාංග

  • Sharebar

භූතානයේ ජාතික කවුන්සිලයේ ගරු කථානායක ගරු ටෂි ඩොර්ජි මහතා ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට අද උදෑසන පැමිණි අවස්ථාව 13.07.2018

 

භූතානයේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජිත පිරිසක් සහ භූතානයේ ජාතික කවුන්සිලයේ කථානායක තෂි ඩොර්ජි ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට අද උදෑසන (13) පැමිණි අතර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ දියවඩන නිලමේතුමන් විසින් එතුමා පිලිගත් අතර තෂි ඩොර්ජි මහතා ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ විශේෂ ස්ථාන දැකබලා ගත්හ.

Sinhala

ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ පොසෙන් පෙරහැර මංගල්ලය මීට සුළු මොහොතකට පෙර වීදි සංචාරය කොට ගෙවදින ලදී

Sinhala

පිටු