දිනපතා කියවිම්

  • Sharebar

අසිරිමත් පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය.

 

අසිරිමත් පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය.ලක්වාසීන් බෞද්ධ සංස්‌කෘතියක සාඩම්බර හිමිකරුවන් කළ අනුබුදු මිහිඳුහිමි වැඩි, පොසොන් පුර ...

Posted by Sri Dalada Maligawa on Monday, June 1, 2015

Sinhala

නේපාලයේ රජයටත්, ජනතාවටත් මෙම ඛේදවාචකයට සාර්ථකව

 

නේපාලයේ රජයටත්, ජනතාවටත් මෙම ඛේදවාචකයට සාර්ථකව මුහුණ දීමට දළදා සමිඳු සරණින් ශක්තිය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

Posted by Sri Dalada Maligawa on Sunday, April 26, 2015

Sinhala

විසි දහසක් රහතුන් සමඟ බුදු හිමියන් උපන් බිම බැබළවූ... මැදින් පුර පසළොස්වක පෝහෝය දිනය අදයි!

Sinhala

‍අද අද එයි මරු පින් කර ගන්නේ කෙලෙසද සෙට මරු නේති සිතන්නේ

 

‍"අද අද එයි මරු පින් කර ගන්නේ

කෙලෙසද සෙට මරු නේති සිතන්නේ

Sinhala

පිටු