දිනපතා කියවිම්

  • Sharebar

උතුම් මව්වරුන්ගේ දිනය අදයි.

දුනු කෙයියා මලක් වගේ දුරට පෙනෙනවා
වැට‍කෙයියා මලක් වගේ සුවඳ ගෙනෙනවා
පසලොස්වක සඳ වාගේ එළිය ගේනවා
මගෙ අම්මා මට ජීවන සුවය සදනවා.....

 

Sinhala

නවම් පොහොය දිනය අදයි.. ‍

නවම් පොහොය බුදු සසුණේත් බුද්ධ චරිතයේත් උදාර සිදුවීම් රැසක් සිදුවුණු ඓතිහාසික පූජනීය දිනයක් ලෙස නවම් පුර පසළොස්වක් පොහොය වැදගත් වෙනවා.

සුදුස්සන්ට සුදුසු තැන ලබාදීම බුද්ධ චරිතයේ කැපී පෙනෙන ලක්‍ෂණයක් සැරියුත් හාමුදුරුවන්ට හා මුගලන් හාමුදුරුවන්ට අගසව් තනතුරු දීම ඊට හොඳම නිදසුනක්.

Sinhala

පිටු