ස්‍යාමෝපාලි මහානිකායේ අස්ගිරි මහාවිහාර පාර්ශව‍‍යේ අතිපුජ්‍ය වරකා‍‍‍ගොඩ ධම්මසිද්ධි ශ්‍රී ඤාණරතනාභිධාන මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ

  • Sharebar

22 වෙනි අස්ගිරි මහාවිහාරීය මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ

ස්‍යාමෝපාලි මහානිකායේ අස්ගිරි මහාවිහාර පාර්ශව‍‍යේ අතිගරු ‍ඓතිහාසික බදුලු මුතියංගණ රජමහා විහාරාධිපති උපාධ‍්‍යාය වරකා‍‍‍ගෙඩ ධම්මසිද්ධි ශ්‍රී ඤාණරතනාභිධාන මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ.

හාරිස්පත්තුව, වරකාගොඩ ගමේ දුල්දෙණිය රාජකරුණා නවරත්න අතපත්තු වාසල මුදියන්සේ සහ අලකොලදෙණියේ දුක්ගන්නා රාළලාගේ පිංචිඅම්මා යන දෙමවුපියන්ට දාව 1942 මාර්තු මස 18 වැනිදා උපත ලැබු උන්වහන්සේ 1955 අප්‍රේල් මස 7 වැනිදා අස්ගිරි මහා විහාරීය මංගල උපෝසථාගාරයේදී පැවිදි දිවියට ඇතුළත් වී 1962 ජුනි මස 9 වැනිදා අධිශීල උපසම්පදාව ලැබුහ.බදුල්ල වි‍‍‍ද්‍යොත්තංස පිරිවෙණෙන් හා වත්තේගම ශ්‍රී ධර්මදීප පිරිවෙණෙන් මුලික අධ‍්‍යාපනය ලැබු උන්වහනසේ අනතුරුව අස්ගිරි මහා විහාර පිරිවෙණෙන් සහ පේරාදෙණිය සාරානන්ද පිරිවෙණෙන් උසස් අධ්‍යාපනය හැදෑරූහ.1970 දී විද්‍යාලංකාර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ශ්‍රාස්තවේදී උපාධිය ලබාගැනීමෙන් පසුව උන්වහන්සේ ගුරු සේවයට ප්‍රවිශ්ඨවී වසර 23 ක් ගුරුවරයෙකු ලෙස කටයුතු කොට ඇති අතර

ඓතිහාසික බදුළු මුතියංගන රජමහා විහාරය,අස්ගිරිය වි‍‍ජේසුන්දරාරාම පුරාණ විහාරය,පොල්ගොල්ල උඩගුන්නෑපාන බෝධිමල්කඩ පුරාණ විහාරය හා බෝරුප්ප බෝධිමළු විහාරය යන විහාරයන්හි අධිපති, ශාස්ත්‍රවේදී පණ්ඩිත මහෝපාධ්‍ය අතිගෞරවාර්හ ව‍රාකාගොඩ ධම්මසිද්ධි ශ්‍රී පඤ්ඤනන්ද ඤාණරතනාභිධාන මහා විහාර පාර්ශවයේ අනුනායක පදවිය දරමින් සම්භාවනීය ලෝක ශාසනික සේවාවක් කල ස්වාමීන් වහන්සේ නමකි.

ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ තේවා කටයුතු වලද නියැලී ඇති උන්වහන්සේ 1990 නොවැම්බර් මස 29 වන දින එවකට අස්ගිරි මහානායක ධුරය හෙබවු පලිපාන ශ්‍රී චන්ද්‍රානන්ද හිමිපාණන් වහන්සේගේ උපදේශකත්වයෙන් අස්ගිරි පාර්ශවයේ කාරක සංඝ සභාවටද පත්වු උන්හන්සේ හට අස්ගිරි මහා විහාරීය අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේ ලෙස උන්වහන්සේ 2015 වර්ෂයේ සිට සම්භාවනීය ලෝක ශාසනික සේවාවක් කරන ලදී.