ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ පොසෙන් පෙරහැර මංගල්ලය මීට සුළු මොහොතකට පෙර වීදි සංචාරය කොට ගෙවදින ලදී

  • Sharebar