එක්සත්ජනපදයේ මෙරට ගරු තානාපතිනි මිෂෙල් ජේ සීසන් මහත්මිය අද දින ශ්‍රී දළදා මාළිගාව වෙත පැමිණියාය

  • Sharebar

එක්සත්ජනපදයේ මෙරට ගරු තානාපතිනි මිෂෙල් ජේ සීසන් මහත්මිය අද දින ශ්‍රී දළදා මාළිගාව වෙත පැමිණියාය.
එහිදී දළදා මාළිගාවේ ගරු දියවඩන නිළමේ තුමන් බැහැදැක සුහද කථාබහක නිරත වුන අතර එලැබෙන සිංහල අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් සුභ පැතුම් ද එක්කළාය.
දියවඩන නිළමේ තුමන් විසින් ඇයට සමරු තිළිණයක් ද ඒ අවස්ථාවේ දී ප්‍රදානය කළ අයුරු ඡායාරූපයේ දැක්වේ.