ඉන්දියානු ගුවන් හමුදාපති එයාර් චීෆ් මාර්ෂල් බිරෙන්දර් සිං දානෝ මහතා අද (13) ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට පැමිණියහ.

  • Sharebar